Počet záznamů: 1

The reduction of silver nitrate with various polyaniline salts to polyaniline-silver composites

 1. 1.
  0321575 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Stejskal, Jaroslav - Trchová, Miroslava - Kovářová, Jana - Brožová, Libuše - Prokeš, J.
  The reduction of silver nitrate with various polyaniline salts to polyaniline-silver composites.
  [Redukce dusičnanu stříbrného různými solemi polyanilinu na kompozity polyanilinu a stříbra.]
  Reactive and Functional Polymers. Roč. 69, č. 2 (2009), s. 86-90 ISSN 1381-5148
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0686
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conducting polymer * polyaniline * silver
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.461, rok: 2009

  A conducting polymer, emeraldine form of polyaniline (PANI), reduces silver nitrate to metallic silver. The composites of PANI and silver have been prepared at equimolar proportion of reactants. Seven acids, representing inorganic and organic acids, have been used to protonate PANI. The acids were selected with respect to their chemical indifference or the ability to precipitate or reduce silver(I) ions. The PANI-silver composites differed in the conductivity from 1.7 x 10-6 S cm-1 to 22.8 S cm-1 at comparable silver contents, 24 and 27 wt.% according to the used acid. The composites contained spherical silver nanoparticles of 40-80 nm in size and also macroscopic particles, irrespective of PANI entering the reaction.

  Vodivý polymer, emeraldinová forma polyanilinu (PANI), redukuje dusičnan stříbrný na kovové stříbro. Komposity polyanilinu a stříbra byly připraveny s použitím ekvimolárních poměrů reaktantů. Sedm kyselin, zastupujících jak organické tak i anorganické kyseliny, bylo použito pro protonaci polyanilinu. Kyseliny byly vybrány s ohledem na svou chemickou stabilitu a schopnost srážet či redukovat stříbrné ionty. Kompozity polyanilin-stříbro se lišily svou vodivostí od 1.7x10-6 S cm-1 do 22.8 S cm-1 při srovnatelných obsazích stříbra, 24 a 27 váh.%, podle typu použité kyseliny. Kompozity obsahovaly sférické částice stříbra o velikosti 40-80 nm, ale i makroskopické částice, bez ohledu na kyselinu vstupující do reakce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005077