Počet záznamů: 1  

Evaluation of characteristics of plasma generated in DC arc torch with gas-water stabilization of arc

 1. 1. 0321545 - UFP-V 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kavka, Tetyana - Mašláni, Alan - Hrabovský, Milan
  Evaluation of characteristics of plasma generated in DC arc torch with gas-water stabilization of arc.
  [Vyhodnocení vlastností plazmatu generovaného v plazmatronu stejnosměrného proudu s plynově-vodní stabilizací.]
  17th Symposium on Application of Plasma Processes, Book of Contributed Papers. Bratislava: Department of Experimental Physics Comenius University, 2009 - (Papp, V.; Orshzágh, J.; Matúška, J.; Matejčík, Š.), s. 173-174. ISBN 978-80-89186-45-7.
  [Symposium on Application of Plasma Processes, SAPP/17th./. Liptovský Ján (SK), 17.01.2009-22.01.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100430701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: DC arc torch
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  The present paper examines generation of thermal plasma jets in DC arc torch with gas-water stabilization of arc. The way of arc stabilization determines some important features of the torch. The flow rate and composition of the plasma forming gas depend on the plasma torch parameters. These characteristics cannot be measured directly and are evaluated from power balances and temperature profiles on the torch exit. Then other important parameters like Mach number and velocity can be determined.

  Tato práce se zabývá výzkumem plazmatronu stejnosměrného napětí s plynově-vodní stabilizací oblouku. Způsob stabilizace určuje některé důležité vlastnosti plazmatronu. Průtok a složení plazmového media závisí na parametrech plazmatronu. Je nemožné tyto vlastnosti změřit přímo, ale musejí se počitat z energetické bilance a teplotních profilů na výstupu plazmatronu. Jiné důležité parametry jako Machovo číslo a rychlosti plazmatu pak mohou být určeny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170039