Počet záznamů: 1  

Source and fate of water contaminants in roads

 1. 1. 0321500 - UIACH-O 2009 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Folkeson, L. - Baekken, T. - Brenčič, M. - Dawson, A. - Francois, D. - Kuřímská, P. - Leitäo, T. - Ličbinský, R. - Vojtěšek, Martin
  Source and fate of water contaminants in roads.
  [Zdroje a osud polutantů obsažených ve vodě v prostředí vozovky.]
  Water in Road Structures. Movement, Drainage & Effects. -: Springer, 2009 - (Dawson, A.), s. 107-146. Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, Volume 5. ISBN 978-1-4020-8561-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: contaminant * pollution * flux
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  This chapter gives an overview of sources, transport pathways and targets of road and traffic contaminants.

  Tato kapitola přehledně pojednává o zdrojích, transportních drahách a cílech polutantů pocházejících z dopravy a z vozovky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170011