Počet záznamů: 1  

Prodej lékařské praxe

 1. 1. 0321489 - USP-I 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležal, Tomáš - Doležal, A.
  Prodej lékařské praxe.
  [Medical practice sale.]
  Právní rozhledy. Roč. 17, č. 3 (2009), s. 77-82 ISSN 1210-6410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: medical law * medical practice sale
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Autoři v úvodu uvádějí základní právní předpisy, které se týkají prodeje lékařské praxe, rozdílné úpravy prodeje u právnických a u fyzických osob. Současná úprava prodeje lékařské praxe.

  In the introduction, the authors indicate the basic legislation concerning the medical practice sale and they state the different regulations of the sale in the case of legal entities and individuals. The current legal regulation of medical practice sale.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170001