Počet záznamů: 1  

The combination of simple MALDI matrices for the improvement of intact glycoproteins and glycans analysis

 1. 1. 0321384 - UIACH-O 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Laštovičková, Markéta - Chmelík, Josef - Bobálová, Janette
  The combination of simple MALDI matrices for the improvement of intact glycoproteins and glycans analysis.
  [Kombinace jednoduchých MALDI matric pro zlepšení analýzy intaktních glykoproteinů a glykanů.]
  International Journal of Mass Spectrometry. Roč. 281, 1-2 (2009), s. 82-88 ISSN 1387-3806
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600040701; GA MŠk 1M0570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: glycoproteins * binary matrices * MALDI-TOF MS
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.117, rok: 2009

  A set of selected matrices has been tested for MALDI-TOF MS analysis of glycoproteins . The attention was focused on new binary matrices. The binary matrices 2,5-DHB/CHCA and 2,5-DHB/SA have been proved the mass spectra with the best quality and showed an universal applicability.

  Soubor vybraných matric byl testován pro MALDI-TOF MS analýzu glykoproteinů. Pozornost byla věnována zejména vývoji nových binárních matric. Binární matrice 2,5-DHB/CHCA a 2,5-DHB/SA poskytly hmotnostní spektra se nejvyšší kvalitou a prokázaly svoji univerzálnost.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169950