Počet záznamů: 1  

Partitioning behaviour of organic compounds between ionic liquids and supercritical fluids

 1. 1. 0321334 - UIACH-O 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Roth, Michal
  Partitioning behaviour of organic compounds between ionic liquids and supercritical fluids.
  [Distribuce organických látek mezi iontové kapaliny a superkritické tekutiny.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1216, č. 10 (2009), s. 1861-1880 ISSN 0021-9673
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/1465; GA ČR GA203/08/1536
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: ionic liquid * supercritical carbon dioxide * review
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 4.101, rok: 2009

  In this review, the applications of ionic liquid - supercritical CO2 (IL-scCO2) biphasic systems are covered, and the use of supercritical fluid chromatography to obtain limiting partition of organic solutes in IL-scCO2 systems are discussed.

  Tato přehledová práce shrnuje aplikace dvoufázových systémů tvořených iontovými kapalinami a superkritickým oxidem uhličitým a diskutuje možnosti měření limitních distribučních konstant organických látek v těchto systémech pomocí superkritické fluidní chromatografie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169916