Počet záznamů: 1  

High molecular weight FGF2: the biology of a nuclear growth factor

 1. 1. 0321315 - BFU-R 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Chlebová, K. - Bryja, Vítězslav - Dvořák, Petr - Kozubík, Alois - Wilcox, W.R. - Krejčí, Pavel
  High molecular weight FGF2: the biology of a nuclear growth factor.
  [Vysokomolekulární FGF2: biologie jaderného růstového faktoru.]
  Cellular and Molecular Life Sciences. Roč. 66, č. 2 (2009), s. 225-235 ISSN 1420-682X
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LC06077
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: high molecular weight * FGF2 * nuclear
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 6.090, rok: 2009

  FGF2 is usually extracellularly secreted in low molecular weight form, but it was found to act also as a high molecular weight nuclear growth factor. This review summarizes data concerning its localization, tissue specifics, function, and molecular mechanisms.

  FGF2 je obvykle sekretován z buňky v nízkomolekulární formě, ale vyskytuje se i v jádře jako vysokomolekulární jaderný růstový faktor. Tato review shrnuje informace o jeho lokalizaci, tkáňové specifitě, funkci a molekulárních mechanizmech účinku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169905