Počet záznamů: 1

Non-uniform phase structure in immiscible polymer blends - reasons and consequences

 1. 1.
  0321314 - UMCH-V 2009 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Fortelný, Ivan - Lapčíková, Monika - Lednický, František - Starý, Zdeněk - Kruliš, Zdeněk
  Non-uniform phase structure in immiscible polymer blends - reasons and consequences.
  [Nestejnorodá fázová struktura polymerních směsí – důvody a důsledky.]
  Polimery. Roč. 54, č. 2 (2009), s. 139-144 ISSN 0032-2725
  Grant CEP: GA ČR GA106/06/0729
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymer blends * non-uniform phase structure * average phase structure
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.376, rok: 2007

  Uniformity of the phase structure in polystyrene/polyamide/polyethylene and related binary blends was studied. Coexistence of areas containing particles with strongly different average particle size was found in all blends under study. The effect is a consequence of non-uniform flow field in a mixing device and its neglecting can lead to detrimental error at determination of the particle size dependence on system parameters.

  Studovali jsme stejnorodost fázové struktury ve směsích polystyren/polyamid/polyethylen a odpovídajících binárních směsích. Ve všech studovaných směsích jsme nalezli koexistenci oblastí s výrazně odlišnou střední velikostí částic. Tento jev je důsledkem nestejnorodého takového pole v míchacích zařízeních a jeho zanedbání může vést k zásadním chybám při určování závislosti velikosti částic na parametrech systému.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169904