Počet záznamů: 1  

The extracellular domain of Lrp5/6 inhibits noncanonical Wnt signaling in vivo

 1. 1. 0321312 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bryja, Vítězslav - Andersson, E.R. - Schambony, A. - Esner, M. - Bryjová, Lenka - Biris, K.K. - Hall, A.C. - Kraft, B. - Čajánek, L. - Yamaguchi, T.P. - Buckingham, M. - Arenas, E.
  The extracellular domain of Lrp5/6 inhibits noncanonical Wnt signaling in vivo.
  [Extracelulární část proteinu Lrp5/6 inhibuje nekanonickou Wnt dráhu in vivo.]
  Molecular Biology of the Cell. Roč. 20, č. 3 (2009), s. 924-936 ISSN 1059-1524
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: non-canonical Wnt signaling * Lrp5/6 * mouse
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 5.979, rok: 2009

  Lrp5/6 are crucial coreceptors for Wnt/beta-catenin signaling, a pathway biochemically distinct from noncanonical Wnt signaling pathways. Here we examined the possible participation of Lrp5/6 in noncanonical Wnt signaling using biochemical approach, and mouse and xenopus in vivo models. We provide evidence that the extracellular domains of Lrp5/6 behave as physiologically relevant inhibitors of noncanonical Wnt signaling during xenopus and mouse development in vivo.

  Lrp5/6 jsou klíčové koreceptory pro Wnt/beta-kateninovou dráhu, která je biochemicky odlišná od tzv. nekanonických Wnt drah. V tomto článku jsme zkoumali význam Lrp5/6 v nekanonické Wnt dráze s využitím biochemických přístupů a in vivo v embryonálním vývoji myši a drápatky. Naše práce ukazuje, že extracelulární část Lrp5/6 se chová jako fyziologicky relevantní inhibitor nekanonické Wnt dráhy v průběhu embryonálního vývoje.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169902