Počet záznamů: 1  

The Perceived Value of Education and Educational Aspirations in the Czech Republic: Changes in the Determination of Educational Aspirations between 1989 and 2003

 1. 1. 0321305 - SOU-Z 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Matějů, Petr - Smith, Michael
  The Perceived Value of Education and Educational Aspirations in the Czech Republic: Changes in the Determination of Educational Aspirations between 1989 and 2003.
  [Vnímaná hodnota vzdělání a vzdělanostní aspirace v České republice: Změny v determinaci vzdělanostních aspirací v letech 1989 a 2003.]
  Comparative Education Review. Roč. 53, č. 1 (2009), s. 13-39 ISSN 0010-4086.
  [RC28 Spring Meeting, , International Sociological Association. Florence, 15.05.2008-18.05.2008]
  Grant CEP: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2; GA ČR GA403/08/0109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: educational aspirations Czech Republic * life success * social stratification * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.900, rok: 2009

  This article analyzes changes in the determination of Czech educational aspirations from 1989 to 2003, on the basis of social origin, ability, gender and other factors. The empirical research is based on a comparison of Czech data from the "Rodina ’89" and the 2003 PISA-L surveys. The article hypothesizes that social origin had a stronger direct impact on educational aspirations in 1989, while in 2003 it had a much stronger indirect influence. The empirical results confirm this hypothesis.

  Stať se zabývá změnami v determinaci vzdělanostních aspirací v období 1989 – 2003. Zaměřuje se zejména na vliv sociálně-ekonomického původu, schopností, pohlaví a vnímaného významu vzdělání pro životní úspěch. Analýza je založena na datech z výzkumů 15-letých žáků (Rodina 1989, PISA-L-2003). Stať potvrzuje vstupní hypotézu, podle které v roce 1989 se vliv sociálního původu na aspirace prosazoval silněji přímo, zatímco v roce 2003 byl silnější vliv nepřímý, především prostřednictvím schopností.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169896