Počet záznamů: 1  

Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung [1945-1990]

 1. 1. 0321249 - MSUA-W 2010 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Kunštát, Miroslav
  Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung [1945-1990].
  [History of the Theology and the Theological Education [1945-1990].]
  Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2009 - (Schulze Wessel, M.; Zückert, M.), s. 787-808. ISBN 978-3-486-58957-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Czechoslovakia * Church history * Theological education
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Geschichte der Theologie sowie der höheren theologischen Ausbildung in den böhmischen Ländern zwischen 1945-1990 (nicht nur an den offiziellen theologischen Fakultäten, sowie im Exil und jenseits der offiziellen Strukturen).

  History of theology and the higher theological education in Bohemia and Moravia between 1945-1990 (not only at the official, theological faculties controlled after 1948 by communists, but also in exile and beyond the official structures).

  Dějiny teologie a vyššího teologického vzdělávání v českých zemích v letech 1945-1990, a to nejenom na "oficiálních", po r. 1948 komunisty silně kontrolovaných teologických fakultách, nýbrž i v exilu a mimo oficiální struktury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169866