Počet záznamů: 1  

Short-term variation in extracellular phosphatase activity: Possible limitations for diagnosis of nutrient status in particular algal populations

 1. 1. 0321203 - BC-A 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Štrojsová, A. - Vrba, Jaroslav
  Short-term variation in extracellular phosphatase activity: Possible limitations for diagnosis of nutrient status in particular algal populations.
  [Krátkodobá variabilita extracelulární fosfatázové aktivity: Možná omezení pro diagnózu stavu živin v jednotlivých řasových populacích.]
  Aquatic Ecology. Roč. 43, č. 1 (2009), s. 19-25 ISSN 1386-2588
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA6017202
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: ELF97 phosphate * ectoenzyme activity * diurnal * Ankyra ancora * Chlorogonium fusiforme * Monoraphidium dybowski
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.549, rok: 2009

  Species-specific extracellular phosphatase activity (PA) was studied in natural phytoplankton with an emphasis on short-term variation in PA and its consequences for the diagnosis of phosphorus (P) deficiency. PA was directly detected by epifluorescence microscopy using fluorescently labelled enzyme activity and quantified using image analysis. High short-term variation was found both in the total PA of the samples and specific PA of Ankyra ancora, Monoraphidium dybowski, and Chlorogonium fusiforme. The specific PA of these species varied between 0 and 157 fmol cell–1 h–1. The PA of Chlorogonium fusiforme showed a significant relationship with the time of day. Populations of the certain species were present that differed in physiological status and activity due to diurnal or random changes caused by mixing in lakes. Thus, species-specific extracellular PA should be interpreted carefully as an indicator of P deficiency in freshwater phytoplankton if based on limited number of samplings.

  Druhově specifická extracelulární fosfatázová aktivita (PA) byla studována v přírodním fytoplanktonu s důrazem na krátkodobou variabilitu PA a její důsledeky pro diagnózu nedostatku fosforu (P). PA byla detekována přímo v epifluorescenčním mikroskopu a kvantifikována pomocí analýzy obrazu. Vysokou krátkodobou variabilitu vykazovala jak celková PA vzorků, tak specifická PA druhů Ankyra ancora, Monoraphidium dybowski a Chlorogonium fusiforme. Ta kolísala mezi 0 a 157 fmol cell–1 h–1. Jen PA Chlorogonium fusiforme vykázala signifikantní vztah s denní dobou. V jezerech byly přítomny populace daného druhu, jež se lišily fyziologickým stavem a PA, buď v důsledku diurnální variability, anebo náhodných změn způsobených mícháním. Druhově specifická extracelulární PA proto musí být interpretována jako indikátor nedostatku P ve fytoplanktonu obezřetně, pokud je založena na malém počtu vzorků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005074