Počet záznamů: 1  

Geochemistry of Fe-rich peridotites and associated pyroxenites from Horní Bory, Bohemian Massif: insights into subduction-related melt-rock reactions

 1. 1. 0321103 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ackerman, Lukáš - Jelínek, E. - Medaris Jr., G. - Ježek, J. - Siebel, W. - Strnad, L.
  Geochemistry of Fe-rich peridotites and associated pyroxenites from Horní Bory, Bohemian Massif: insights into subduction-related melt-rock reactions.
  [Geochemie Fe-bohatých peridotitů a souvisejících pyroxenitů z Horních Borů, Český masiv: pohled na reakce hornina-tavenina spjaté se subdukcí.]
  Chemical Geology. Roč. 259, 3-4 (2009), s. 152-167 ISSN 0009-2541
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3013403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: peridotite * dunite-wehrlite * melt-rock reaction
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 3.407, rok: 2009

  Variscan, mantle-derived peridotites and associated pyroxenites occur as boudins in Moldanubian granulite near the town of Horní Bory in western Moravia. The peridotites consist of two compositionally distinct suites, one of Mg-lherzolite (Mg-number = 89-91, 87Sr/86Sr = 0.7046-0.7068, eNd = +4.1 to +5.3), and another of Fe-dunite/wehrlite (Mg-number = 83-88, 87Sr/86Sr = 0.7079-0.7087, eNd = –2.8 to –1.3). Modelling of Mg-Fe exchange between peridotite and Fe-rich melts reveals that the modal and chemical composition of the Fe-dunite/wehrlite suite can be produced by melt-rock reactions between lherzolite and SiO2-undersaturated melts of basaltic composition at melt/rock ratios ranging from 0.3 to 2. In such a model, pyroxenites represent the crystalline product (+-trapped liquid) of melts migrating along conduits in peridotite. The Fe-dunite/wehrlite suite and pyroxenites are enriched in the LILE and depleted in the HFSE. The trace element and Sr-Nd isotopic compositions of Horní Bor.

  Variské peridotity a související pyroxenity se nacházejí v podobě budin v moldanubických granulitech na lokalitě Horní Bory. Peridotity tvoří dvě odlišné skupiny: Mg-lherzolity (#Mg = 89-91, 87Sr/86Sr = 0.7046-7068, end = +4.1 to +5.3) a Fe-dunity/wehrlity (#Mg = 83-88, 87Sr/86Sr = 0.7079-0.7087, eNd = –2.8 to –1.3). Modelování výměny Mg-Fe mezi peridotity a Fe-bohatých tavenin ukázalo, že modální a chemické složení Fe-dunitů/wehrlitů může být vysvětleno reakcí hornina-tavenina mezi peridotitem a SiO2-chudou taveninou bazaltového složení. Pyroxenity představují produkt krystalizace z těchto tavenin. Chemické složení peridotitů a pyroxenitů ukazuje na velký podíl korového materiálu v taveninách a proto je velmi pravděpodobné že generace těchto tavenin byla přímo spjata s Variskou subdukční zónou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169777