Počet záznamů: 1  

Cross-linked Poly-vinyl Polymers versus Polyureas as Designed Supports for Catalytically Active M0 Nanoclusters Part II. Pd0/Cross-linked Poly-vinyl Polymers versus Pd0/EnCatTM30NP in Mild Hydrogenation Reactions

 1. 1. 0321097 - UCHP-M 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Centomo, P. - Zecca, M. - Králik, M. - Gasparovičová, D. - Jeřábek, Karel - Canton, P. - Corain, B.
  Cross-linked Poly-vinyl Polymers versus Polyureas as Designed Supports for Catalytically Active M0 Nanoclusters Part II. Pd0/Cross-linked Poly-vinyl Polymers versus Pd0/EnCatTM30NP in Mild Hydrogenation Reactions.
  [Porovnání zesítěných polyvinylových polymerů a polymočovin jako nosičů katalyticky aktivních kovových nanoklastrů, Část II.: porovnání Pdo/zesítěných polyvinyl polymerů s Pdo/EnCat M30NP při hydrogenacích za mírných podmínek.]
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical. Roč. 300, 1-2 (2009), s. 48-58 ISSN 1381-1169
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: palladium(0) catalyst * support * nitroaromatics
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 3.135, rok: 2009

  Innovative Pd0 heterogeneous catalysts were prepared upon using cross-linked, gel-type, functional acrylic polymers as the supports, along a simple route in use in our laboratories since long. The supports were obtained by polyaddition co-polymerization of N,N-dimethylacrylamide with either 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, methacrylic acid or 4-vinylpyridine, and ethylene glycoldimethacrylate (cross-linker). The performance of these catalysts in the hydrogenation of cyclohexene, trans-methylcinnamate and 4-chloro-2-nitroanisole was compared with that of commercial Pd0/EnCat 30NP, produced by Reaxa. One of the catalysts (sulfonic resin as the support) behaved very well as far as activity, stability and selectivity are concerned. These results suggest that heterogeneous metal catalysts supported on polyaddition resins could be developed to become interesting materials for technical applications.

  S použitím zesítěných, gelových funkcionálních akrylátových polymerů jako nosičů byly jednoduchým laboratorním postupem používaným v našich laboratořích již delší dobu připraveny nové katalyzátory s obsahem kovového paládia. Nosič byl vyroben polyadiční kopolymerizací N,N-dimethylakrylamidu s 2-akrylaamido-2-methylpropane sulfonovou kyselinou, kyselinou methakrylovou nebo 4-vinylpyridinem a ethylen glykolmethakrylátem jako zesíťovadlem.Aktivita těchto katalyzátorů byla zkoumína v reakcích hydrogenace cyklohexanu, trans-methylcyjlamátu a 4-chloro-2-nitroanisolu a byla porovnávána s aktivitou komerčního katalyzátoru Pd0/EnCat 30NP vyráběného firmou Reaxa. Jeden z těchto katalyzátorů měl z hlediska aktivity, stability a selektivity velmi dobré výsledky. To ukazuje, že heterogenní kovové katalyzátory na vyvíjené bázi polyadičních polymerů jako nosičů se mohou stát zajímavými materiály pro technické aplikace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169773