Počet záznamů: 1  

Measurement of Very Low Creep Strains: A Review

 1. 1. 0321036 - UFM-A 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kloc, Luboš - Mareček, P.
  Measurement of Very Low Creep Strains: A Review.
  [Měření velmi malých creepových deformací: přehled.]
  Journal of Testing and Evaluation. Roč. 37, č. 1 (2009), s. 53-58 ISSN 0090-3973
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200410701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: creep testing techniques * heat resistant steel * intermetallics * structural ceramics
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Impakt faktor: 0.366, rok: 2009

  Various experimental techniques using mechanical springs for high strain sensitivity creep testing are described. A theory of stress and strain using these techniques is briefly summarized. Problems and advantages of the helicoid spring specimen technique are also analyzed. The helicoid spring specimen technique provides high efficiency for low-stress creep experiments in the self-loaded mode, while the external load mode allows extraordinary strain sensitivity. A new machine for conducting high sensitivity torsion creep tests is presented together with some examples of creep curves obtained by the technique. The machine was designed to enable high sensitivity creep tests of inherently brittle materials such as intermetallics and ceramics.

  Článek popisuje různé experimentální techniky založené na principu mechanických pružin umožňující vysokou deformační citlivost. Stručně je uvedena teorie rozložení napětí a deformace ve vzorcích využívajících uvedené techniky. Analyzovány jsou problémy i výhody techniky helikoidních vzorků. Technika poskytuje vysokou efektivitu experimentů v samozatěžujícím módu, zatímco při použití vnější zátěže vykazuje mimořádnou citlivost. Popsán je také nový creepový stroj pro vysoce citlivé creepové experimenty ve zkrutu společně s příklady creepových křivek získaných uvedenými technikami. Stroj byl navržen pro vysoce citlivé creepové zkoušky na křehkých materiálech, jako jsou konstrukční keramiky a intermetalika.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169725