Počet záznamů: 1  

Forest vegetation management in Europe – Czech Republic

 1. 1. 0321026 - UEK-B 2009 RIV BE eng M - Část monografie knihy
  Cudlín, Pavel - Baňař, P. - Krejčíř, R.
  Forest vegetation management in Europe – Czech Republic.
  [Management lesní vegetace v Evropě – Česká republika.]
  Forest vegetation management in Europe - Current practice and future requirements [0321025. Brusel: COST Office, 2009, s. 7-15
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) OC 141
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: forest vegetation management * herbicides * alternative methods
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví

  The objectives of publication were following: to describe the current state of play in Europe in forest weed management practices, to identify and survey the major European forest weed species, to evaluate forest ecosystem responses to different weed management techniques and regimes and answer the question if there is a space for biological weed control? In addition, publication tries to ascertain whether the public is involved in the weed management decisions in European forests. Our chapter deals with a situation in the Czech Republic.

  Cílem publikace bylo popsat současný stav managementu lesní vegetace v Evropě, identifikovat hlavní plesní plevele v Evropě, zhodnotit reakce lesních ekosystémů na různé způsoby omezování plevelů a zjistit, zda jsou nějaké šance pro zavedení biologické kontroly plevelů v lesích. Navíc byla snaha zjistit, zda je odborná veřejnost v Evropě ochotna se zapojit do řešení tohoto problému. Naše kapitola se týkala pouze situace v České republice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169716