Počet záznamů: 1

Legislativa ČR v roce 2007 - kvantitativní přehled

 1. 1.
  0321009 - USP-I 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Novák, František
  Legislativa ČR v roce 2007 - kvantitativní přehled.
  [Legislation in the Czech Republic in 2007 - a quantitative survey.]
  Právník. Roč. 148, č. 2 (2009), s. 159-177 ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA ČR GA407/05/2364
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: making law * the basic legislative documents * the Czech Republic legislation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Autor v přehledu vychází ze základních legislativních dokumentů, tedy ze Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvádí typy sledovaných dokumentů, které jsou nositeli právních norem. Studie monitoruje stav a vývoj legislativy ČR na základě vybraných kvantitativních ukazatelů.

  The author´s survey is based on the basic legislative documents, i.e. the Collection of Laws and the Collection of Treaties. The author states types of surveyed documents which give rise to legal rules. The study monitors the state and development of the Czech Republic legislation on the basis of selected quantitative indexes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169706