Počet záznamů: 1

Estimation of Plasma Light in Thomson scattering System Designed for the COMPASS tokamak

 1. 1.
  0320994 - UFP-V 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Aftanas, Milan - Böhm, Petr - Weinzettl, Vladimír - Stöckel, Jan
  Estimation of Plasma Light in Thomson scattering System Designed for the COMPASS tokamak.
  [Odhad zareni z plazmatu v systemu Thomsonova rozptylu projektovaneho pro tokamak COMPASS.]
  WDS'08 Proceedings of Contributed Papers. Vol. 2. Praha: MATFYZPRESS,Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2009 - (Šafranková, J.; Pavlů, J.), s. 105-109. ISBN 978-80-7378-066-1.
  [Annual Student Conference Week of Doctoral Students 2008/17th./. Praha (CZ), 03.06.2008-06.06.2008]
  Grant CEP: GA ČR GD202/08/H057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Tokamak * COMPASS * Thomson scattering * electron temperature * background radiation
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  The COMPASS tokamak, originally from Culham laboratory, UKAEA, has been reinstalled at at Institute of Plasma Physics, Prague. Many innovations will be done and new diagnostics have to be constructed. Electron temperature Te and density ne as as key parameters of fusion plasma will be measured directly by the newly designed high spatial resolution incoherent Thomson scattering (TS) system. Several construction options of TS are considered. In this paper these options are discussed from a point of view of data analysis and estimation of background radiation.

  Tokamak COMPASS byl z laboratoří v Culhamu, Velká Británie přeinstalován v Ústavu fyziky plazmatu v Praze. Mezi nově projektovanými diagnostikami plazmatu pro tokamak COMPASS je i metoda nekoherentního Thomsonova rozptylu pro přímé měření elektronové teploty a hustoty v plazmatu. Několik možností konstrukce této diagnostiky je v článku diskutováno z hlediska analýzy dat a odhadnuté velikosti záření pozadí z plazmatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169695