Počet záznamů: 1  

Lethal events in V79 cells irradiated by low-energy protons and correlations with distribution patterns of energy deposition, radical concentration and DNA damage

 1. 1. 0320910 - UJF-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Davídková, Marie - Kundrát, Pavel - Štěpán, Václav - Palajová, Zdenka - Judas, Libor
  Lethal events in V79 cells irradiated by low-energy protons and correlations with distribution patterns of energy deposition, radical concentration and DNA damage.
  [Letální poškození buněk V79 ozářených nízkoenergetickými protony a jejich korelace s distribucemi deponované energie, koncentrace radikálů a poškození DNA.]
  Applied Radiation and Isotopes. Roč. 67, č. 3 (2009), s. 454-459 ISSN 0969-8043
  Grant CEP: GA ČR GA202/05/2728; GA ČR(CZ) GD202/05/H031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: radiation biology * linear energy transfer * protons * Monte Carlo modeling
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 1.094, rok: 2009

  Published survival data of V79 cells irradiated by 0.5–5.0 MeV (7–40 keV=mm) protons have been analyzed with a detailed radiobiological model to estimate the per-track yields of lethal lesions. Their correlations with distribution patterns of deposited energy, radical concentrations and with the yields of specific classes of DNA damage have been studied. The observed correlations indicate a potential interpretation of DNA damage lethal for the cell and the initial physical and chemical processes leasing to such damage.

  Publikovaná data pro přežití buněk V79 ozářených protony o energii 0.5-5MeV (7–40 keV/microm) byly analyzovány detailním radiobiologickým modelem s cílem odhadnout výtěžky letálních poškození ve stopě záření. Byly studovány jejich korelace s distribucemi deponované energie, koncentrace radikálů a výtěžky specifických typů poškození DNA. Zjištěné korelace ukazují možná poškození DNA letálních pro buňku a počáteční fyzikální a chemické procesy vedoucí k těmto poškozením.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005062