Počet záznamů: 1  

Diel variation in gillnet catches and vertical distribution of pelagic fishes in a stratified European reservoir

 1. 1. 0320834 - BC-A 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vašek, Mojmír - Kubečka, Jan - Čech, Martin - Draštík, Vladislav - Matěna, Josef - Mrkvička, T. - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie
  Diel variation in gillnet catches and vertical distribution of pelagic fishes in a stratified European reservoir.
  [Kolísavost tenatových úlovků v průběhu denního cyklu a vertikální rozmístění ryb v pelagiálu evropské nádrže.]
  Fisheries Research. Roč. 96, č. 1 (2009), s. 64-69. ISSN 0165-7836.
  [Fish Stock Assessment Methods for Lakes and Reservoirs: Towards the true picture of fish stock. České Budějovice, 11.09.2007-15.09.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504; GA AV ČR(CZ) IAA600170502; GA ČR(CZ) GP206/06/P418
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: gillnet * diel catchability * distribution * epilimnetic fishes * CPUE * man-made lake
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Impakt faktor: 1.531, rok: 2009

  Diel changes in gillnet catch rates and vertical distributions of pelagic fishes were examined in a deep, moderately eutrophic European reservoir. The investigation was carried out in late summer, when steep vertical gradients in temperature and dissolved oxygen developed in the reservoir. The total gillnet catch per unit effort was on average 3–4 times higher at twilight than during the day or at night. Decreased net visibility and increased fish activity were likely responsible for the high catches at dusk and dawn periods. The catches of individual species were not distributed uniformly across the epilimnion/metalimnion. The majority of bleak and asp were captured in the surface layer, irrespective of day, twilight or night. During the daytime, roach were most abundant in the layer just above the thermocline, but at night they occupied the upper part of the epilimnion. Perch inhabited the lower epilimnion and the upper metalimnion during the daytime and twilight.

  Ulovitelnost ryb vzorkovacími tenaty v průběhu denního cyklu byla studována ve volné vodě hluboké eutrofní nádrže v období vrcholného léta. Současně bylo sledováno vertikální rozmístění pelagických ryb v horních vrstvách vodního sloupce. Celkové tenatové úlovky ryb na jednotku úsilí byly 3 až 4 násobně větší v období rozbřesku a soumraku než v období světlé části dne nebo v noci. Druhy ouklej obecná a bolen dravý obývaly především hladinovou vrstvu. Jedinci plotice obecné se přes den zdržovali těsně nad termoklinou, zatímco v noci se vyskytovali převážně v horní části epilimnia. Okoun říční obýval spodní část epilimnia a metalimnion.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169585