Počet záznamů: 1  

40Ar–39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact

 1. 1. 0320801 - GLU-S 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Di Vincenzo, G. - Skála, Roman
  40Ar–39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact.
  [40Ar–39Ar laserové datování tektitů z chebské pánve (Česká republika): Důkaz stejného stáří s vltavíny a vliv standardu na určení stáří riesského impaktu.]
  Geochimica et Cosmochimica Acta. Roč. 73, č. 2 (2009), s. 493-513 ISSN 0016-7037
  Grant CEP: GA ČR GA205/05/2593
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: moldavites * tektites * Ries crater * Ar-Ar dating
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 4.385, rok: 2009

  Laser total fusion analysis of milligram to sub-milligram splits of five tektite samples from the Cheb area yielded mostly concordant intrasample Ar-Ar ages of 14.66-14.75 that overlap within errors. These ages match those obtained for samples from western Moravia (14.66 Ma) and southern Bohemia (14.68 Ma), supporting the genetic link between Cheb Basin tektites and moldavites. Laser step-heating experiments were in line with total fusion analyses and yielded well-defined plateau ages of 14.64-14.71 Ma. Based on our data we infer that the age of moldavites is 14.68 Ma.

  Analýzy pomocí celkové laserové fúze miligramových až submiligramových úlomků pěti tektitů z chebské pánve poskytly převážně konkordantní Ar-Ar stáří 14.66-14.75, která se překrývají v mezích analytických chyb. Tato stáří jsou v souladu s naměřeným stářím pro jihočeské (14.68 Ma) a západomoravské (14.66 Ma) vltavíny, což dokládá genetickou souvislost mezi chebskými tektity a vltavíny. Experimenty provedené metodou laserového krokového zahřívaní byly v souladu s analýzami pomocí celkové laserové fúze a poskytly dobře definované plató 14.64-14.71 Ma. Na základě našich dat vyvozujeme, že stáří vltavínů je 14.68 Ma.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169566