Počet záznamů: 1  

Amphiphilic conetworks. IV. Poly(methacrylic acid)-l-polyisobutylene and poly(acrylic acid)-l-polyisobutylene based hydrogels prepared by two-step polymer procedure. New pH responsive conetworks

 1. 1. 0320782 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Toman, Luděk - Janata, Miroslav - Spěváček, Jiří - Brus, Jiří - Sikora, Antonín - Horský, Jiří - Vlček, Petr - Látalová, Petra
  Amphiphilic conetworks. IV. Poly(methacrylic acid)-l-polyisobutylene and poly(acrylic acid)-l-polyisobutylene based hydrogels prepared by two-step polymer procedure. New pH responsive conetworks.
  [Hydrogely typu kyselina polymethakrylová-l-polyisobutylen a kyselina polyakrylová-l-polyisobutylen připravené dvoustupňovým polymerním procesem. Nové sítě citlivé na pH.]
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 47, č. 5 (2009), s. 1284-1291 ISSN 0887-624X
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/1050
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: amphiphiles * cationic polymerization * hydrogels
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.971, rok: 2009

  This article describes the synthesis and characterization of new amphiphilic polymer conetworks containing hydrophilic poly(methacrylic acid) (PMAA) or poly(acrylic acid) (PAA) and hydrophobic polyisobutylene (PIB) chains. These conetworks were prepared by a two-step polymer synthesis. The synthesized conetworks were characterized with solid-state 13C-NMR spectroscopy and differential scanning calorimetry. The amphiphilic nature of the conetworks was proven by swelling in both aqueous media with low and high pH and n-heptane. The effect of varying pH on the swelling behavior of the synthesized conetworks is presented.

  Článek popisuje syntézu a charakterizaci nových amfifilních polymerních sítí obsahujících hydrofilní řetězce kyseliny polymethakrylové (PMAA) nebo kyseliny polyakrylové (PAA) a hydrofobní polyisobutylenové (PIB) řetězce. Tyto sítě byly připraveny dvoustupňovou polymerní syntézou. Syntetizované sítě byly charakterizovány pomocí 13C-NMR spektroskopie a DSC. Amfifilní charakter sítí byl ověřen jejich botnáním ve vodném prostředí s nízkou i vysokou hodnotou pH a v heptanu. V článku je prezentován vliv změny pH na botnání syntetizovaných sítí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005057