Počet záznamů: 1  

Structural and spectral characterization of the compounds nGly-ZnCl2-mH2O (n = 1,2,3; m = 0,2)

 1. 1. 0320716 - UACH-T 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Tepavitcharova, S. - Havlíček, D. - Němec, I. - Vojtíšek, P. - Rabadjieva, D. - Plocek, Jiří
  Structural and spectral characterization of the compounds nGly-ZnCl2-mH2O (n = 1,2,3; m = 0,2).
  [Strukturní a spektrální charakterizace látek nGly-ZnCl2-mH2O (n = 1,2,3; m = 0,2).]
  Journal of Molecular Structure. Roč. 918, 1-3 (2009), s. 55-63 ISSN 0022-2860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: glycine compound * crystal structure
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.551, rok: 2009

  It was studied ternanry systém Glycin -ZnCl2 -H2O. New compounds: Gly.ZnCl2,2Gly.ZnCl2.2H2O and 3Gly.ZnCl2 were characterized by FTIR and Raman spectroscopy, TG-DTA and was determined their crystall structure.

  Byl studován ternární systém Glycin -ZnCl2 -H2O. Nalezené nové látky: Gly.ZnCl2, 2Gly.ZnCl2.2H2O a 3Gly.ZnCl2 byly charakterizovány pomocí FTIR a Ramanovy spektroskopie, TG-DTA a byla stanovena jejich krystalová struktura.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005055