Počet záznamů: 1  

Models of SEC elution curves for binary and multi-component polymers

 1. 1. 0320652 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Netopilík, Miloš - Kratochvíl, Pavel
  Models of SEC elution curves for binary and multi-component polymers.
  [Modelování elučních křivek SEC binárních a vícekomponentových polymerů.]
  Polymer International. Roč. 58, č. 2 (2009), s. 198-201 ISSN 0959-8103
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050403; GA AV ČR IAA400500703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: size-exclusion chromatography * multi-component polymers * minority components detection
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.137, rok: 2009

  Frequently, the unimodal shape of size-exclusion chromatography (SEC) elution curves is taken as the evidence that the polymer sample analyzed contains almost no minority components in significant quantities. However, the legitimacy of this assumption has never been checked systematically. An algorithm for the simulation of SEC elution curves of multicomponent polymer systems has been developed. Using the algorithm, the shapes of the overall SEC curves in a wide range of parameters describing binary systems were generated and scanned. A detailed inspection of the curves shows that the identification of the presence of minority components in such systems from the shapes of the elution curves is more difficult then generally assumed.

  Unimodální tvar elučních křivek rozměrově vylučovací chromatografie (SEC) je nezřídká pojímán jako důkaz že analyzovaný polymer neopbsahuje ve významných množstvích žádné minoritní komponenty. Správnost tohoto předpokladu však dosud nebyla systematicky prověřena. Proto byl vyvivnut algoritmus pro simulaci SEC křivek vícekomponentních polymerních systémů. Použitím algoritmu byly generovány a prozkoumány křivky popisující vícekomponentní systémy v širokém spektu parametrů popisujích systém. Detailní prověření křivek ukázalo, že identifikace minoritních složek je daleko obtížnější, nežli se obecně předpokládá.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005052