Počet záznamů: 1  

Electrolyte systems for on-line CE-MS. Detection requirements and separation possibilities

 1. 1. 0320431 - UIACH-O 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Pantůčková, Pavla - Gebauer, Petr - Boček, Petr - Křivánková, Ludmila
  Electrolyte systems for on-line CE-MS. Detection requirements and separation possibilities.
  [Elektrolytové systémy pro on-line CE-MS. Detekční požadavky a separační možnosti.]
  Electrophoresis. Roč. 30, č. 1 (2009), s. 203-214 ISSN 0173-0835
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/1536; GA AV ČR IAA400310609; GA AV ČR IAA400310703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: mass spectrometry * capillary electrophoresis * electrolyte systems
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.077, rok: 2009

  The review brings an overview of the electrolyte systems used in the CE part of the CE-MS technique together with a detailed insight into their pros and cons from the electrophoretist´s viewpoint. Advanced electrophoretic approaches including sample stacking, isotachophoresis and use of non-aqueous solvents are also discussed.

  Review přináší přehled elektrolytových systémů používaných v CE části CE-MS techniky spolu s detailním náhledem na jejich klady a zápory z pohledu elektroforetika. Pokročilé elektroforetické postupy včetně stackování vzorku, izotachoforézy a užití nevodných rozpoštědel je také diskutováno.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169317