Počet záznamů: 1  

Small – but not easy: evaluation of sampling methods in floodplain lakes including whole-lake sampling

 1. 1. 0320326 - UBO-W 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Jurajda, Pavel - Janáč, Michal - White, S.M. - Ondračková, Markéta
  Small – but not easy: evaluation of sampling methods in floodplain lakes including whole-lake sampling.
  [Malé ale nesnadné: porovnání odlovných metod v aluviálním zemníku včetně celkového zátahu.]
  Fisheries Research. Roč. 96, č. 1 (2009), s. 102-108 ISSN 0165-7836
  Grant CEP: GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Sampling strategy * Floodplain lake * Electrofishing * Beach seining * Fish behaviour
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.531, rok: 2009

  We tested the efficiency of electrofishing and beach seining with several sampling strategies in small (<1 ha) floodplain borrow pits. A total of 22 species were registered in both sites. Some species (chub, weather loach) were recorded only by electrofishing, while perch, bitterling, tench were recorded mainly by electrofishing. Asp and blue bream were recorded only by seining. Pelagic species (bleak, bream, white bream) were highly underestimated by electrofishing. Even in a small floodplain lake, the accurate presentation of the fish community using just one sampling method and strategy is not feasible.

  Porovnávali jsme účinnost různých metod odlovu při průzkumu ryb malých aluviálních zemníků. Celkově jsme zaregistrovali 22 druhů ryb. Některé druhy byly zachyceny pouze nebo převážně elektrolovem. Jiné pouze zátahovou sítí. Pelagické druhy byly vysoce podhodnocené elektrolovem. Přestože se jednalo o malé zemníky, přesný obraz rybího společenstva nebylo možné získat použitím pouze jedné metody a strategie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169237