Počet záznamů: 1  

Předpokládané změny obchodního práva při rekodifikaci práva soukromého aneb nad návrhen obchodního zákona

 1. 1. 0320269 - USP-I 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havel, Bohumil
  Předpokládané změny obchodního práva při rekodifikaci práva soukromého aneb nad návrhen obchodního zákona.
  [The anticipated changes of Commercial Law arising from recodification of Private Law or on the proposal of the Commercial Code.]
  Obchodněprávní revue. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 1-10 ISSN 1803-6554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: commercial law * new Civil Code * European law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Autor rozebírá hlavní cíle rekodifikace českého obchodního práva, vznikajícího již uvnitř Evropské unie. Vysvětluje hlavní věcné změny obsažené v návrhu obchodního zákona s tím, že principiálně byl prostor návrhu obchodního zákona vymezen formulací návrhu občanského zákoníku.

  The author holds forth on the main aims of the recodification of Czech Commercial Law which already originates within the European Union. He explains the main factual changes included in the proposal of the Commercial Code with reference to the fact that the scope of the proposal of the Commercial Code was mainly limited by the formulation of the proposal of the Civil Code.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169194