Počet záznamů: 1

Reference Correlations for Thermophysical Properties of Liquid Water at 0.1 MPa

 1. 1.
  0320244 - UT-L 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pátek, Jaroslav - Hrubý, Jan - Klomfar, Jaroslav - Součková, Monika - Harvey, A.H.
  Reference Correlations for Thermophysical Properties of Liquid Water at 0.1 MPa.
  [Referenční korelace termofyzikálních vlastností kapalné vody při tlaku 0.1 MPa.]
  Journal of Physical and Chemical Reference Data. Roč. 38, č. 1 (2009), s. 21-29 ISSN 0047-2689
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: water * thermophysical properties * transport properties * calibration
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 2.093, rok: 2009

  Simple but highly accurate correlations have been developed for the thermodynamic properties (including density, heat capacity, and speed of sound), viscosity, thermal conductivity, and static dielectric constant of liquid water as a function of temperature at a pressure of 0.1 MPa. The temperature range covered in most cases is from 253.15 to 383.15 K.

  Byly vyvinuty vysoce přesné korelace termodynamických vlastností (hustoty, měrné tepelné kapacity při konstatním tlaku a rychlosti zvuku), vizkozity, tepelné vodivosti a statické dielektrické konstanty kapalné vody v závislosti na teplotě při tlaku 0.1 MPa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169177