Počet záznamů: 1  

Sex-specific defence behaviour against brood parasitism in a host with female-only incubation

 1. 1. 0320211 - UBO-W 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Požgayová, Milica - Procházka, Petr - Honza, Marcel
  Sex-specific defence behaviour against brood parasitism in a host with female-only incubation.
  [Pohlavně specifická obrana hnízda před hnízdním parazitem u hostitele se samičí inkubací.]
  Behavioural Processes. Roč. 81, č. 1 (2009), s. 34-38 ISSN 0376-6357
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600930605; GA ČR(CZ) GD524/05/H536; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Aggression * Cuckoo * Egg ejection * Great reed warbler * Nest guarding * Parental roles
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.527, rok: 2009

  Nest protection against intruders is an indispensable component of avian parental care. In species with biparental care, both mates should evolve nest defence behaviour to increase their reproductive success. In most host–parasite systems, host females are predicted to have more important roles in nest defence against brood parasites, because they typically are primarily responsible for clutch incubation. Male antiparasitic behaviour, on the other hand, is often underestimated. Here we investigated sex-specific roles in four aspects of great reed warbler nest defence against a brood parasite – the cuckoo, namely mobbing, nest attendance/guarding, nest checking and egg ejection. We found that males took the key roles in cuckoo mobbing and nest guarding, while females were responsible for nest checking and egg ejection behaviours. Such partitioning of parental roles may provide a comprehensive clutch protection against brood parasitism.

  Obrana hnízda je nedílnou složkou rodičovské péče u ptáků. U druhů, kde se o potomstvo starají oba rodiče, by měli oba bránit hnízdo, aby zvýšili svoji reprodukční úspěšnost. U většiny hostitelsko-parazitických systémů se předpokládá, že samice hostitelů budou hrát v obraně hnízda proti hnízdnímu parazitovi důležitější úlohu, protože mají obecně vyšší podíl na inkubaci snůšky. Samčí antiparazitické chování tak bývá často zanedbáváno. U rákosníka velkého jsme tedy studovali specifické role obou pohlaví ve čtyřech aspektech obrany hnízda proti kukačce obecné, a sice v mobbingu, strážení hnízda, kontrole hnízda a vyhazování cizích vajec. Samci rákosníka velkého hráli klíčovou úlohu při mobbingu a při strážení hnízda, zatímco samice byly zodpovědné za kontrolu hnízda a vyhazování cizích vajec. Takováto dělba rodičovských rolí umožňuje komplexní obranu snůšky před hnízdním parazitizmem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169151