Počet záznamů: 1  

The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization

 1. 1. 0320196 - USMH-B 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kříbek, B. - Žák, K. - Dobeš, P. - Leichmann, J. - Pudilová, M. - René, Miloš - Scharm, B. - Scharmová, M. - Hájek, A. - Holéczy, D. - Hein, U. - Lehmann, B.
  The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization.
  [Uranové ložisko Rožná (Český masiv, Česká republika): Pozdně variská a postvariská hydrotermální mineralizace vázaná na střižné zóny.]
  Mineralium deposita. Roč. 44, č. 1 (2009), s. 99-128 ISSN 0026-4598
  Grant CEP: GA ČR GA205/00/0212
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: Bohemian Massif * Moldanubian Zone * uranium mineralization
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.520, rok: 2009

  Three major types of mineralization separated by prolonged time gaps were recorded at the Rožná deposit: (1) pre-uranium quartz-sulphide and carbonate-sulphide mineralizations, (2) uranium mineralization, and (3) post-uranium quartz-carbonate-sulphide mineralization.

  Na rudním ložisku Rožná byly zjištěny následující tři typy mineralizací, oddělené významnou časovou prodlevou (1) předrudní křemen-sulfidická a karbonát-sulfidická mineralizace, (2) uranová mineralizace a (3) porudní křemen-karbonát-sulfidická mineralizace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169139