Počet záznamů: 1  

Synthesis, spectral, thermal and structural study of bis(2-bromobenzoato-O,O´)-bis(methyl-3-pyridylcarbamate-N)-zinc(II)

 1. 1. 0320077 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Erdélyiová, A. - Györyová, K. - Gyepes, R. - Halás, L. - Kovářová, Jana
  Synthesis, spectral, thermal and structural study of bis(2-bromobenzoato-O,O´)-bis(methyl-3-pyridylcarbamate-N)-zinc(II).
  [Syntéza, spektrální, termická a strukturní studie bis(2-brombenzoáto-O,O´)-bis(methyl-3-pyridylkarbamátu-N)-zinku(II).]
  Polyhedron. Roč. 28, č. 1 (2009), s. 131-137 ISSN 0277-5387
  Grant ostatní:Slovak Ministry of Education(SK) VEGA 1/0122/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: zinc * methyl-3-pyridylcarbamate * spectral, therma and structural study * DFT calculation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.207, rok: 2009

  The present work describes the synthesis and characterization of [Zn(2-BrC6H4COO)2mpc2]. It was found out that the zinc atom is coordinated by two nitrogen atoms of two methyl-3-pyridylcarbamate ligands and is chelated by four oxygen atoms of two 2-bromobenzoates in a pseudo-octahedral geometry. The molecules are linked into a chain by hydrogen bridges between the NH group of methyl-3-pyridylcarbamate and one carboxylate oxygen atom from a neighbouring molecule. The complex proved to be thermally stable up to 165 °C.

  Práce popisuje syntézu a charakterizaci [Zn(2-BrC6H4COO)2mpc2]. Bylo zjištěno, že se zinek koordinačně váže v pseudo-oktahedrální geometrii se dvěma atomy dusíku ligandů methyl-3-pyridylkarbamátu a je chelatován čtyřmi atomy kyslíku dvou 2-brombenzoátů. Molekuly jsou vázány do řetězce vodíkovými můstky mezi NH skupinou methyl-3-pyridyl-karbamátu a jedním atomem kyslíku karboxylátu z vedlejší molekuly. Bylo prokázáno, že zmíněný komplex je stabilní až do teploty 165 °C.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169049