Počet záznamů: 1  

Analýza makroprocesů v dějepisectví. Několik úvah o problematice propojení sociologických a historiografických postupů při studiu náboženských dějin

 1. 1. 0319806 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Horský, Jan
  Analýza makroprocesů v dějepisectví. Několik úvah o problematice propojení sociologických a historiografických postupů při studiu náboženských dějin.
  [An analysis of macro-processes in history. Some thoughts on the issue of connecting sociological and historiographical methods in studying religious history.]
  Lidé města. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 99-142 ISSN 1212-8112
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: history * sociology of religion * macro-processes in history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie zdůrazňuje význam makroanalytických metod v historiografii, které umožňují propojení metod historické sociologie s příspěvky historické antropologie, nové kulturní historie a nové intelektuální historie. Snaží se také ukázat vývoj postojů českého dějepisectví k sociologii (příp. historické sociologii náboženství) na příkladech vybraných problémů.

  The study argues in favour of macro-analytical methods in historiography that allow the connection of the methods of historical sociology with some of the elements of Anthropological History, New Cultural History and New Intellectual History. It also tries to show the development of the stands of Czech historiography on sociology (event. the historical sociology of religion) on the example of selected issues.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168859