Počet záznamů: 1  

Quantification of astrocyte volume changes during ischemia in situ reveals two populations of astrocytes in the cortex of GFAP/EGFP mice

 1. 1. 0319586 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Benešová, Jana - Hock, Miroslav - Butenko, Olena - Prajerová, Iva - Anděrová, Miroslava - Chvátal, Alexandr
  Quantification of astrocyte volume changes during ischemia in situ reveals two populations of astrocytes in the cortex of GFAP/EGFP mice.
  [Kvantifikace objemových změn astrocytů v průběhu ischemie in situ odhalila přítomnost dvou skupin astrocytů v kůře GFAP/EGFP myší.]
  Journal of Neuroscience Research. Roč. 87, č. 1 (2009), s. 96-111 ISSN 0360-4012
  Grant CEP: GA ČR GA305/06/1316; GA ČR GA305/06/1464; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Indexing terms * Ischemia * Volume regulation
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.986, rok: 2009

  Using 3D confocal microscopy two astrocyte populations differently responding to ischemia were described in the cortex of GFAP/EGFP mice; the first displaying a significant volume increase and the second displaying only a small volume changes during ischemia. Immunohistochemical analysis showed that the diverse expression of Kir4.1 channels and GFAP as well as differences in taurine accumulation might contribute to the distinct ability of astrocytes to regulate their volume.

  S využitím konfokální 3D morfometrie byly v kůře GFAP/EGFP myší popsány dvě skupiny astrocytů, odpovídající různou změnou objemu na podmínky ischemie; astrocyty, které signifikantně zvýšily objem a astrocyty, které vykazovaly minimální objemové změny v průběhu ischemie. Imunohistochemická studie ukázala rozdíly v expresi Kir4.1 kanálů, GFAP a také ve schopnosti astrocytů akumulovat taurin, což může přispívat k rozdílné schopnosti astrocytů regulovat svůj objem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168693