Počet záznamů: 1  

Size distribution of nuclei formed by homogeneous nucleation in closed systems

 1. 1. 0319570 - FZU-D 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kožíšek, Zdeněk - Demo, Pavel
  Size distribution of nuclei formed by homogeneous nucleation in closed systems.
  [Distribuční funkce zárodků vytvořených homogenní nukleací v uzavřených systémech.]
  Journal of Aerosol Science. Roč. 40, č. 1 (2009), 44-54 ISSN 0021-8502
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nucleation * closed system * size distribution
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.239, rok: 2008

  Kinetic nucleation equations are solved numerically to determine the size distribution of small droplets formed in a supersaturated vapor. Decrease in supersaturation as a consequence of the phase transition process in a closed system is taken into account.

  Rozdělovací funkce malých kapiček vytvořených v přesycené páře je určena numerickým řešením kinetických rovnic. Je zahrnut pokles přesycení v důsledku fázového přechodu v uzavřeném systému.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168681