Počet záznamů: 1

A Statistical Model for Natural Gas Standardized Load Profiles

 1. 1.
  0319062 - UIVT-O 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Brabec, Marek - Konár, Ondřej - Malý, Marek - Pelikán, Emil - Vondráček, Jiří
  A Statistical Model for Natural Gas Standardized Load Profiles.
  [Statistický model typových diagramů denní dodávky zemního plynu.]
  Journal of the Royal Statistical Society Series C-Applied Statistics. Roč. 58, č. 1 (2009), s. 123-139 ISSN 0035-9254
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400300513
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: disaggregation * generalized additive models * multiplicative model * non-linear effects * segmentation * semiparametric regression model
  Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
  Impakt faktor: 1.060, rok: 2009

  We present a statistical model for construction and application of standardized load profiles. Standardized load profile curves give a typical natural gas consumption pattern throughout a year in various time resolutions. Our semiparametric regression model uses three types of information, constant characteristics of an individual customer, individual historical consumption and time varying explanatory variables, both to describe typical trend and to correct for departure of current conditions from normal. The model's multiplicative structure allows for convenient separation of individual-specific and common time varying parts. Although corrections are parametric, no substantial information about the typical consumption trend is available, so it is modelled non-parametrically. Corrections for temperature effects are non-linear; hence we deal with them through an obvious extension of the generalized additive model framework.

  V článku je prezentován statistický model pro konstrukci typových diagramů denní dodávky zemního plynu (TDD). TDD poskytují průběh typické spotřeby plynu na různých časových škálách. Náš model je semiparametrický a využívá několika typů informace dostupné v provozním měřítku: konstantní charakteristiky jednotlivých zákazníků, jejich individuální historické spotřeby, ale též časově proměnlivé vysvětlující proměnné popisující jak typický trend tak odchylky od standardního chování (normálu). Multiplikativní struktura modelu dovoluje separaci individuálních (konstantních) a společných (časově proměnlivých) členů. Zatímco korekce na odchylky od normálu lze rozumně modelovat parametricky, typický průběh je komplikovaný a jeho tvar není a priori znám. Proto je modelován neparametricky. Korekce na teplotní efekty jsou vysoce nelineární, proto při odhadu modelu zavádíme jednoduché rozšíření standardního přístupu používaného pro odhad zobecněných aditivních modelů (GAM).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168322