Počet záznamů: 1  

Recent Advances in Space-Variant Deblurring and Image Stabilization

 1. 1. 0318990 - UTIA-B 2009 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Šorel, Michal - Šroubek, Filip - Flusser, Jan
  Recent Advances in Space-Variant Deblurring and Image Stabilization.
  [Pokroky v prostorově-proměnném odstraňování rozmazání a stabilizace obrazu.]
  Unexploded ordnance detection and mitigation. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science + Business Media B.V, 2009 - (Byrnes, J.), s. 259-272. NATO Science for Peace and Security Series, B: Physics and Biophysics. ISBN 978-1-4020-8922-0
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA ČR GA102/08/1593
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: camera shake * image stabilization * space-variant restoration * blind deconvolution
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/ZOI/sorel-recent advances in space-variant deblurring and image stabilization.pdf

  The blur caused by camera motion is a serious problem in many areas of optical imaging such as remote sensing, aerial reconnaissance or digital photography. As a rule, this problem occurs when low ambient light conditions prevent an imaging system from using sufficiently short exposure times, resulting in a blurred image due to the relative motion between a scene and the imaging system. For example, the cameras attached to airplanes and helicopters are blurred by the forward motion of the aircraft and vibrations. Similarly when taking photographs by hand under dim lighting conditions, camera shake leads to objectionable blur. Producers of imaging systems introduce compensation mechanisms such as gyroscope gimbals in the case of aerial sensing or optical image stabilization systems in the case of digital cameras. These solutions partially remove the blur at the expense of higher cost, weight and energy consumption.

  Rozmazání způsobené pohybem kamery je vážným problémem v mnoha oblastech optického rozmazání. Zpravidla se vyskytuje v prostředích se sníženou hladinou světla. Výrobci zobrazovacích systémů používají kompenzační mechanismy jako gyroskopické závěsy v případě leteckého snímkování nebo optické stabilizační systémy v případě digitálních fotoaparátů. Tato řešení částečně rozmazání odstraňují na úkor ceny, váhy a spotřeby energie. Pokroky dosažené v posledních letech ve zpracování obrazu umožňují odstranit rozmazání softwarově. Tato kapitola podává přehled technik, které můžeme za tímto účelem použít, diskutuje jejich možnosti a prezentuje slibné výsledky dosažené autory tohoto textu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168265