Počet záznamů: 1  

Der Brünner štatl. Ein Lebensstil im Spiegel von Interviews

 1. 1. 0318939 - UEF-S 2009 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nosková, Jana
  Der Brünner štatl. Ein Lebensstil im Spiegel von Interviews.
  [Brno and its štatl. A way of life in interviews.]
  Von der „europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? Urbane Transformationen im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts. Mänchen: Oldenburg, 2009 - (Bohn, T.), s. 273-292. ISBN 978-3-486-58956-6.
  [Von der „europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück?. Bad Wiessee (DE), 23.11.2006-26.11.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB900580503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Brno * oral history * interviews * real socialism * local identity * hantec-language * young generation * "štatl"
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Der Artikel befasst sich mit Leben von Jugendlichen in Brno in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren und mit Entstehung und Entwicklung eines typischen Lebensstils (des Lebensstils der sog. „štatlaři“). Der Artikel geht von Erinnerungen von Künstlern und damaligen Studenten aus, die entweder zu den sog. „štatlaři“ gehört haben oder am Leben des sog. „štatl“ teilgenommen haben. Er zeigt, wie „štatl“ und Leben von „štatlaři“ heute erinnert und konstruiert wird, wie sie einerseits als Ausdruck des Lokalpatriotismus oder des Eigensinns während des sozialistischen Regimes gedeutet werden, andererseits wie sie heute mit Kommerzialisierung zusammenhängen.

  The article deals with a specific way of life of one group of young generation in Brno in the 1960s, 1970s and 1980s, of so called štatlaři. It analyses memories of artists and students who took part in living as “štatlaři” actively or were close to members of this group. It shows how the “štatl” and “štatlaři” are remembered today and how they are constructed in memories, how they are seen as expression of local patriotism, local identity or as a kind of protest against the socialist regime and how they are nowadays used commercially.

  Článek se věnuje brněnskému fenoménu, tzv. štatlu, a lidem s ním spojeným, tzv. štatlařům. Zabývá se vznikem a vývojem štatlu od 60. do 80. let 20. století. Analyzuje vzpomínky bývalých studentů a umělců, kteří se na životě štatlu podíleli aktivně nebo pasivně. Článek ukazuje, jak se na štatl vzpomíná dnes, jak je v paměti dotazovaných konstruován – jako výraz lokálního patriotismu, specifického životního stylu mladé generace, určité formy odporu proti socialistickému režimu či lokální identity – i to, jak je v současné době využíván komerčně.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168228