Počet záznamů: 1  

Osobní pohoda vysokoškolských studentů: Česká část studie

 1. 1. 0318869 - PSU-E 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šolcová, Iva - Kebza, V.
  Osobní pohoda vysokoškolských studentů: Česká část studie.
  [Well-being of university students: Czech part of the study.]
  Československá psychologie. Roč. 53, č. 2 (2009), s. 129-139 ISSN 0009-062X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: well-being * values * self-concept
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.226, rok: 2009

  Předkládaná studie byla provedena v rámci rozsáhlého mezinárodního výzkumu zaměřeného na osobní pohodu vysokoškolských studentů. Výsledky českého souboru (N = 535) přinesly zajímavé vztahy osobní pohody k sebeurčujícím potřebám (kompetence, autonomie, vztahovost), ke konformitě, bezpečí a benevolenci Schwartzova hodnotového systému a k nezávislosti sebepojetí na vztazích s druhými osobami ze sebevysvětlující škály. Faktor osobní pohody je nezávislý na faktoru občanských ctností i na faktoru společenské kariéry.

  The study submitted has been completed within the extensive international research focusing on university student well-being. The results of the Czech study group (N = 535) have revealed some interesting links between well-being and self-determining needs (competency, autonomy, relatedness), conformity, safety and benevolence within the Schwartz value system, and independency from the self-construal scale. The factor of Well-Being is independent of the factor labeled Civic Virtues as well as the factor Social Career.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168168
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  solcova-kebza-2009-osobnipohoda.pdf4341.6 KBVydavatelský postprintvyžádat