Počet záznamů: 1  

The 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl-enhanced degradation of connexin 43 involves both proteasomal and lysosomal activities

 1. 1. 0318647 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šimečková, P. - Vondráček, Jan - Andrysík, Zdeněk - Zatloukalová, Jiřina - Krčmář, P. - Kozubík, Alois - Machala, M.
  The 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl-enhanced degradation of connexin 43 involves both proteasomal and lysosomal activities.
  [2,2',4,4',5,5'-hexachlorobifenyl (PCB 153) posiluje degradaci konexinu43 prostřednictvím proteazomálních a lysozomálních aktivit.]
  Toxicological Sciences. Roč. 107, č. 1 (2009), s. 9-18 ISSN 1096-6080
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/0517
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: PCBs * connexin * gap junctions
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.814, rok: 2009

  Our results suggest that multiple modes of action contribute to downregulation of Cx43 in PCB 153-treated rat liver epithelial cells. The enhanced degradation of Cx43, together with persistent inhibition of gap junctional intercellular communication, might contribute to tumor-promoting effects of non-dioxin-like PCBs.

  Naše výsledky naznačují, že ke snížení hladiny konexinu 43 v jaterních epiteliálních buňkách potkana ovlivněných PCB 153 přispívá více mechanismů. Posílená degradace konexinu 43, spolu s trvalou inhibicí mezibuněčné komunikace zprostředkované mezerovými spoji by mohla přispívat k nádorově promočním účinkům nedioxinových PCB.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168005