Počet záznamů: 1  

Quasi-Similarity Model of Synthetic Jets

 1. 1. 0318605 - UT-L 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Tesař, Václav - Kordík, Jozef
  Quasi-Similarity Model of Synthetic Jets.
  [Kvazi-podobnostní model syntetických proudů.]
  Sensors and Actuators A - Physical. Roč. 149, č. 2 (2009), s. 255-265 ISSN 0924-4247
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760705; GA ČR GA101/07/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: jets * synthetic jets * similarity solution
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 1.674, rok: 2009
  http://www.sciencedirect.com

  Paper introduces a simple model - in the form of ordinary differential equations - for evaluation of spatial distributions of various quantities of interest in synthetic jets. It uses one-equation model of turbulence and the Tollmien hypothesis of the length scale of the vortices. Experiments show that a constant in the model varies with the streamwise distance from the nozzle. This variation leads to the new concept of quasisimilarity. An interesting fact is a sudden change in the character of the dependence at a distance of 30 nozzle diameters.

  Článek uvádí jednoduchý model – v podobě soustavy obyčejných diferenciálních rovnic – pro vyhodnocování prostorových rozložení různých veličin v syntetickém proudu. Pracuje s jednorovnicovým modelem turbulence a Tollmienovou hypotézou o rozměrech vírů. Experimenty ukazují, že konstanta vystupující v modelu se mění se vzdáleností od trysky, což vedlo k zavedení pojmu kvazi-podobnosti. Zajímavým faktem je náhlá změna charakteru, k níž nastává zhruba ve vzdálenosti 30ti průměrů ustí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167975