Počet záznamů: 1

Deposition Rates on Smooth Surfaces and Coagulation of Aerosol Particles Inside a Test Chamber

 1. 1.
  0318562 - UCHP-M 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hussein, T. - Hruška, A. - Dohányosová, Pavla - Ondráčková, Lucie - Hemerka, J. - Kulmala, M. - Smolík, Jiří
  Deposition Rates on Smooth Surfaces and Coagulation of Aerosol Particles Inside a Test Chamber.
  [Depoziční rychlosti na hladkých površích a koagulace aerosolových částic v experimentální komoře.]
  Atmospheric Environment. Roč. 43, č. 4 (2009), s. 905-914 ISSN 1352-2310
  Grant CEP: GA ČR GA101/04/1190; GA ČR GA101/07/1361
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: deposition rate * turbophoresis * coagulation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.139, rok: 2009

  In this study, we estimated the deposition rate of aerosol particles on smooth aluminum surfaces inside a test chamber. We investigated the influence of turbulent intensity due to ventilation and fan operation. We also investigated two important processes in particle deposition: turbophoresis, which is significant for micron particles, and coagulation, which is relevant to ultrafine particles at high particle concentrations. Our analysis included semi empirical estimates of the deposition rates that were compared to available deposition models and verified with simulations of an aerosol dynamics model. In agreement with previous studies, this study found that induced turbulent intensity greatly enhanced deposition rates of fine particles. The deposition rate of FP was proportional to the ventilation rate, and it increased monotonically with fan speed. With our setup, turbophoresis was very important for coarse particles larger than 5 micrometer.

  V této práci byla stanovována depoziční rychlost aerosolových částic na hladkých hliníkových površích v experimentální komoře. Byl zjišťován vliv turbulentní intenzity způsobené ventilací a chodem ventilátoru. Dále byl zjišťován vliv dvou důležitých procesů, jenž mají vliv na depozici částic: turboforézy, která se projevuje u mikronových částic a koagulace, která postihuje ultrajemné částice při vysokých koncetracích. Naše analýza zahrnovala semiempirické odhady depozičních rychlostí, které byly srovnávány s dostupnými depozičními modely a ověřovány se simulacemi modelu aerosolové dynamiky. Stejně jako v předchozích studiích bylo zjištěno, že indukovaná turbulentní intenzita významně zvyšuje depoziční rychlosti jemných částic. Depoziční rychlost jemných částic byla úměrná ventilační rychlosti a rostla s rostoucí rychlostí otáček ventilátoru. Při našem uspořádání byla turboforéza významným faktorem pro hrubé částice větší než 5 mikrometrů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167942