Počet záznamů: 1  

HPV 16-associated tumours: IL-12 can repair the absence of cytotoxic and proliferative responses of tumour infiltrating cells after chemotherapy

 1. 1. 0318305 - UMG-J 2009 RIV GR eng J - Článek v odborném periodiku
  Indrová, Marie - Bieblová, Jana - Rossowska, J. - Kuropka, P. - Pajtasz-Piasecka, E. - Bubeník, Jan - Reiniš, Milan
  HPV 16-associated tumours: IL-12 can repair the absence of cytotoxic and proliferative responses of tumour infiltrating cells after chemotherapy.
  [HPV 16-asociované nádory: IL-12 může obnovit cytotoxické a proliferační odpovědi buněk infiltrujících nádor po chemoterapii.]
  International Journal of Oncology. Roč. 34, č. 1 (2009), s. 173-180 ISSN 1019-6439
  Grant CEP: GA ČR GA301/06/0774
  GRANT EU: European Commission(XE) 18933 - CLINIGENE
  Grant ostatní:Polish Ministry of Science and Higher Education(PL) N401 235334
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: HPV 16 * vaccines * tumour-infiltrating cells
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.447, rok: 2009

  We have examined the effect of IL-12-producing cellular vaccines on the cytotoxicity and proliferative potential of CD45+ tumour-infiltrating cells (TIL) in mice carrying syngeneic, HPV 16-associated tumours after chemotherapy with CBM-4A ifosfamide derivative. The chemotherapy resulted in decrease of the CD4+ and CD8+ TIL, increase of the Gr-1+/CD11b+ TIL, no changes in the infiltration with CD4+/CD25+ Treg TIL, and decrease of the cytolytic and proliferative potential of the CD45+ TIL. Subsequent immunotherapy with the IL-12-producing, genetically modified TC-1 cells increased tumour infiltration with CD8+ and CD4+ cells, decreased the Gr-1+/CD11b+ cells, and increased the cytolytic and proliferative potential of the CD45+ TIL. These findings suggest that peritumoral administration of the IL-12-producing cellular vaccine can restore the cytolytic potential and inhibit immunosuppressive TIL-dependent mechanisms.

  Studovali jsme efekty IL-12 produkujících buněčných vakcín na cytotoxický a proliferační potenciál CD45+ buněk infiltrujících nádory (TIL) na myším modelu pro HPV16 asociované nádory po chemoterapii pomocí CBM-4A (derivát ifosfamidu). Účinkem chemoterapie poklesly populace inflitrujících CD4+ and CD8+ TIL, zvýšily Gr-1+/CD11b+ TIL a nebyly žádné změny v infiltraci CD4+/CD25+ Treg TIL. Byl pozorován pokles v cytotoxickém a proliferačním potenciálu CD45+ TIL. Následná imunoterapie geneticky modifikovanými nádorovými buňkami TC-1 produkujícími IL-12 zvýšila množství CD8+ a CD4+ buněk infiltrujících nádor, snížila množství Gr-1+/CD11b+ buněk a zvýšila proliferační a cytolytický potenciál CD45+ TIL. Tyto výsledky ukazují, že IL-12 produkující buněčné vakcíny jsou schopny restaurovat cytolytický potenciál TIL a inhibovat jejich imunosupresivní účinky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167760