Počet záznamů: 1

Effect of the environmental stress and polymer microenvironment on efficiency trials and fate of stabilizers

 1. 1.
  0318222 - UMCH-V 2009 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Pospíšil, Jan - Nešpůrek, Stanislav - Pilař, Jan
  Effect of the environmental stress and polymer microenvironment on efficiency trials and fate of stabilizers.
  [Vliv intensity působení prostředí a nečistot přítomných v polymerech na výsledky testů účinnosti stabilizátorů a na jejich přeměny.]
  Service Life Prediction of Polymeric Materials - Global Perspectives. New York: Springer Science + Business Media, LLC, 2009 - (Martin, J.; Ryntz, R.; Chin, J.; Dickie, R.), s. 493-520. ISBN 978-0-387-84875-4
  Grant CEP: GA MŠk 2B06097; GA MPO FT-TA3/048; GA ČR GA106/06/0761
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: environmental stress * polymer microenvironment * aging of stabilized polymers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Various types of stabilizers are able to protect polymers against influences of the atmospheric stress. Mechanism of their activity and their efficiency are affected by the intensity of the thermal and photooxidative environmental stress including atmospheric pollutants. Effects of the intensity of testing conditions on stabilizer efficiency and consumption are discussed in detail. The performance and longevity of stabilizers under the harsh conditions of over-accelerated tests do not correspond to those taking place under natural environmental stress.

  Pro ochranu polymerů proti působení atmosférických vlivů se využívá různých typů stabilizátorů. Mechanismus a účinnost jejich působení jsou ovlivněny intensitou termického a fotooxidačního působení okolí, včetně atmosférických nečistot. V detailech jsou diskutovány vlivy intensity testovacích podmínek na účinnost a trvanlivost stabilizátorů. Účinnost a trvanlivost stabilizátorů zjištěná v průběhu neúměrně náročných a zrychlených testů neodpovídají jejich vlastnostem za normálních podmínek atmosférického stresu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167692