Počet záznamů: 1  

Nanometer size wear debris generated from ultra high molecular weight polyethylene in vivo

 1. 1. 0318216 - UMCH-V 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Lapčíková, Monika - Šlouf, Miroslav - Dybal, Jiří - Zolotarevova, E. - Entlicher, G. - Pokorný, D. - Gallo, J. - Sosna, A.
  Nanometer size wear debris generated from ultra high molecular weight polyethylene in vivo.
  [Nanometrové otěrové částice ultra vysokomolekulárního polyethylenu generované in vivo.]
  Wear. Roč. 266, 1-2 (2009), s. 349-355 ISSN 0043-1648
  Grant CEP: GA MŠk 2B06096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: ultra high molecular weight polyethylene * nanometer size wear debris * morphology of wear particles
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.771, rok: 2009

  This study brings the first evidence that nanosized wear particles with sizes below 0.05 µm are produced in vivo. UHMWPE wear nanoparticles were revealed by high-resolution, field emission gun scanning electron microscopy (FEGSEM) in the periprosthetic tissues of two different patients. Purity of the isolated wear nanoparticles was confirmed by energy-dispersive analysis of X-rays (EDS) and infrared spectroscopy (IR). Morphology of wear nanoparticles was determined by image analysis of FEGSEM micrographs. The average equivalent diameters of wear particles in the first and the second patient were 18.5 and 21.2 nm, respectively.

  Studie přináší první důkaz otěrových částic menší než 0.05 µm produkovaných in vivo. UHMWPE otěrové částice byly rozpoznány užitím vysokorozlišovací rastrovací mikroskopie s FEG hrotem (FEGSEM) v periprosthetické tkáni dvou pacientů. Čistota izolovaných otěrových nanočástic byla prokázána pomocí energeticky disperzní analýzy X-paprsků (EDS) a infračervenou mikroskopií (IR). Morfologie otěrových částic byla stanovena obrazovou analýzou FEGSEM mikrofotografií. Průměrný ekvivalentní průměr otěrových částic byl u prvního pacienta 18,5 nm a u druhého 21,2 nm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167687