Počet záznamů: 1  

Methods for viral RNA isolation and PCR amplification for sequencing of near full-length HIV-1 genomes

 1. 1. 0317965 - UMG-J 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kemal, K.S. - Reiniš, Milan - Weiser, B. - Burger, H.
  Methods for viral RNA isolation and PCR amplification for sequencing of near full-length HIV-1 genomes.
  [Metody RNA isolace a PCR amplifikace pro sekvenaci téměř celých genomů HIV-1.]
  The Nucleus, Volume 1: Nuclei and Subnuclear Components. - (Hancock, R.). Roč. 485, - (2009), s. 3-14. ISBN 978-1-58829-977-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: HIV-1 viral RNA * HIV-1 primers * long RT-PCR
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  HIV-1 in plasma represents the viral quasispecies replicating in the patient at any given time. Studies of HIV-1 viral RNA from plasma or other body fluids therefore reflect the virus present in real time. To obtain near full-length genomic sequences derived from virion RNA it is first necessary to carefully isolate and amplify the RNA.The procedure described below, involves viral RNA extraction, reverse transcription (RT) of the extracted RNA to produce cDNA copies, and PCR amplification of long HIV-1 gene fragments using site-specific, overlapping primers. The primers are based on subtype B HIV-1 strains, and plasma specimens are used in the procedures. However, the protocol can easily be adapted to other HIV-1 subtypes by modifying the primers to match the subtype of interest.

  HIV-1 se replikuje v plasmě v průběhu virové infekce. Studia RNA z plasmy a dalších tělních tekutin proto reflektuje varianty viru v reálném čase. K získání genomových sekvencí odvozených z virové RNA je nutno nejprve amplifikovat RNA. V tomto článku jsou popsány metody RNA extrakce, její reversní transkripce na cDNA a amplifikace dlouhých DNA fragmentů za použití sady specifických primerů tak, aby vznikaly vzájemně se překrývající fragmenty DNA. Primery byly odvozeny ze sekvencí HIV-1 subtypu a metodika optimalizována na isolaci vzorků z plasmy. Nicméně protokol může být snadno upraven modifikacím použitých primerů na studium dalších HIV-1 subtypů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167465