Počet záznamů: 1  

Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR

 1. 1. 0317937 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dudová, Radka
  Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR.
  [Work as a Solution? Livelihood Strategies of Lone Mothers in the Czech Republic.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 4 (2009), s. 753-784 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR KJB700280503; GA AV ČR IAA700280804; GA AV ČR 1QS700280503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Lone mothers * poverty * work
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.562, rok: 2009

  Matky v čele rodin s jedním rodičem se zpravidla stávají hlavními živitelkami svých rodin, přičemž zůstávají primárními pečovatelkami svých dětí. To vede ke zhoršení ekonomické situace jednorodičovských rodin. Výsledky mého výzkumu, prezentované v této stati, ukazují obtíže, s jakými se tyto ženy potýkají při snaze ekonomicky zajistit své rodiny, a hodnoty, které vstupují do jejich pracovních voleb.

  Mothers as heads of one-parent families become very often the only breadwinners for their families, while still being the primary carers for their children. This leads to the worsening of the economical situation of their families. The results of my research presented in this article show further the barriers that women encounter while trying to provide for their families and the values that intervene in their work life choices.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167448