Počet záznamů: 1  

Baetis zdenkae sp. nov., a new representative of the Baetis buceratus species-group (Ephemeroptera: Baetidae) from Rhodos (Greece) with notes to species-grouping of the subgenus Baetis Leach, 1815 s. str

 1. 1. 0317018 - BC-A 2009 RIV NZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Soldán, Tomáš - Godunko, Roman J.
  Baetis zdenkae sp. nov., a new representative of the Baetis buceratus species-group (Ephemeroptera: Baetidae) from Rhodos (Greece) with notes to species-grouping of the subgenus Baetis Leach, 1815 s. str.
  [Baetis zdenkae sp. nov., nový zástupce druhové skupiny Baetis buceratus (Ephemeroptera: Baetidae) z Rhodosu (Řecko) s poznámkami k členění podrodu Baetis Leach, 1815 s. str. na druhové skupiny.]
  Zootaxa. -, č. 1972 (2009), s. 1-19 ISSN 1175-5326
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS500070505; GA ČR GA206/08/1389; GA ČR GA206/06/1133
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Ephemeroptera * Baetidae * new species
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.891, rok: 2009

  The male and female imago and larva of a new species belonging to the Baetis buceratus species-group, namely Baetis (Baetis) zdenkae sp. nov. from Rhodos Island are described and illustrated in detail. Substantial diagnostic characters of males and larvae of the whole B. buceratus species-group are summarized and its position relative to other species groups is discussed. Critical characters distinguishing B. zdenkae sp. nov. from all other representatives of the B. buceratus species-group are emphasized and a discussion of 22 characters of the remaining 6 European species-groups of the subgenus Baetis Leach, 1815 s. str. and their relationships is offered. Available data on the biology of B. zdenkae sp. nov. (vertical distribution, habitat, current and substrate preference, abundance and density, possible life cycle type, and mating flight and oviposition patterns) and distribution with respect to possible endemism are given.

  Jsou popsány a ilustrováni samec a samice imágo a larva nového druhu Baetis (Baetis) zdenkae sp. nov. z ostrova Rhodos, který patří do druhové skupiny B. buceratus. Dále jsou shrnuty podstatné diagnostické znaky samců a larev celé druhové skupiny a diskutuje se pozice nového druhu s důrazem na kritické diagnostické znaky odlišující tento druh od ostatních zástupců skupiny. Dále se diskutuje 22 znaků zbývajících 6 evropských druhových skupin podrodu Baetis Leach, 1815 s. str. a jejich význam pro definici a příbuznost jednotlivých skupin. Jsou shrnuta rovněž dostupná data týkající se vertikálního rozšíření, substrátové preference abundance a denzity a rozšíření s ohledem na možný endemizmus. Nový druh je rovněž srovnán (z hlediska jeho biologických charakteristik a z hlediska chorologického) se západopalearktickými druhy Baetis (Baetis) buceratus Eaton, 1870 a B. (B.) nexus Navás, 1918 a druhem B. (B.) spei Thomas & Dia, 1985 známým pouze z Libanonu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166779