Počet záznamů: 1  

The Impact of Le Fort I Advancement and Bilateral Sagittal Split Osteotomy Setback on Ventilation during Sleep

 1. 1. 0316723 - UEM-P 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Foltán, R. - Hoffmannová, J. - Doněv, F. - Vlk, M. - Šedý, Jiří - Kufa, R. - Bulík, O.
  The Impact of Le Fort I Advancement and Bilateral Sagittal Split Osteotomy Setback on Ventilation during Sleep.
  [Dopad Le Fort I. Advancementu a Bilaterální sagitální osteotomie na dechové parametry během spánku.]
  International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Roč. 38, č. 10 (2009), s. 1036-1040 ISSN 0901-5027
  Grant ostatní:GA MZd(CZ) NR8038
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: orthognathic surgery * sleep apnoea * ventilation
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 1.444, rok: 2009

  The relation of deteriorated respiratory parameters as well as potential development of obstructive sleep apnea syndrome has been shown in this study in patients who underwent bilateral sagittal split osteotomy of mandible due to class III. malocclusion.

  V této studii byl prokázán vztah zhoršení dechových parametrů a potenciálního rozvoje syndromu obstrukční spánkové apnoe u pacientů, kteří podstoupili bilaterální sagitální osteotomii dolní čelisti pro ortodontickou anomálii III. třídy dle Anglea.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166559