Počet záznamů: 1  

Rapid but not slow spinal cord compression elicits neurogenic pulmonary edema in the rat

 1. 1. 0316716 - UEM-P 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Šedý, Jiří - Zicha, Josef - Kuneš, Jaroslav - Jendelová, Pavla - Syková, Eva
  Rapid but not slow spinal cord compression elicits neurogenic pulmonary edema in the rat.
  [Rychlá avšak nikoli pomalá komprese míchy navozuje neurogenní plicní edém u potkanů.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 2 (2009), s. 269-277 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR GA309/06/1246
  Grant ostatní:EC FP6 projekt RESCUE(FR) LSHB-CT-2005-518233; GA MZd(CZ) 1A8697; GA MZd(CZ) NR8339; GA MŠk(CZ) 1M0538; GA MŠk(CZ) 1M0510
  Program:1M; 1M
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: neurogenic pulmonary edema * rat * spinal cord injury
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  This study shows that slow inflation of the balloon in epidural space of the thoracic spinal cord is able to prevent the neurogenic pulmonary edema development, which normally occurs in animals with rapidly inflated balloon under othewise comparable experimental conditions.

  Tato studie ukazuje, že pomalé nafouknutí balónku v epidurálním prostoru hrudní míchy je schopno zabránit rozvoji neurogenního plicního edému, který normálně vzniká u zvířat s rychle nafouknutým balónkem za jinak stejných experimentálních podmínek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166554