Počet záznamů: 1  

Calbindin and S100 protein expression in the developing inner ear in mice

 1. 1. 0316698 - UEM-P 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Buckiová, Daniela - Syka, Josef
  Calbindin and S100 protein expression in the developing inner ear in mice.
  [Exprese kalbindinu a proteinu S100 ve vnitřním uchu myši během vývoje.]
  Journal of Comparative Neurology. Roč. 513, č. 5 (2009), s. 469-482 ISSN 0021-9967
  Grant CEP: GA ČR GA309/07/1336; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Calcium binding proteins * Immunohistochemistry * Development
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.718, rok: 2009

  Calbindin and S100 are calcium binding proteins expressed in the inner ear in vertebrates. This study demonstrates that the sites of calbindin and S100 expression in the mouse inner ear during embryonic and early postnatal development do not overlap and signal independent developmental patterns.

  Calbindin a S100 jsou vápník vážící proteiny exprimované ve vnitřním uchu obratlovců. Během embryonálního a časného postnatálního vývoje se místa jejich exprese nepřekrývají a signalizují nezávislý způsob vývoje.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166539